Az Öreg

Édesapánkra sok féle képpen lehet emlékezni. Itt igyekszünk összegyüjteni az olyan interneten megtalálható írásokat, melyben megemlítik a nevét vagy emlékeznek rá.

Aki ismerte Öt, tudja milyen sok dologgal foglalkozott. És ha ö foglalkozott valamivel, akkor azt sosem felületesen tette.


Kiszeli György – A magyar nép östörténete
AZ ÚJ HAZA címü fejezetböl részlet

„…E számítások alapján a honfoglaló magyarok lélekszáma 500 000 körüli lehetettEzen ma általánosan elfogadott lélekszám-számítás mellett Bartucz Lajos, László Gyula és Kiszely István antropológiai, régészeti, topográfiai és demográfiai számításai alapján a honfoglalók lélekszámát 400-450 000 körülire becsülte, Túri-Kováts Attilapedig a nagycsaládos faluszerkezetböl kiindulva honfoglalóink lélekszámát 570 000-re tette.”


MRASZ közlöny, 1998. november
(Magyar Rádióamatõr Szövetség)

Dr. Turi-Kováts Attila
HA5TKA (1938-1998)

1998. október 28-án, tragikus hirtelenséggel halt meg dr. Turi-Kováts Attila, a rádióamatör mozgalom dinamikus egyénisége, aki 1963-1985 között a Magyar Posta képviseletében oktatta és vizsgáztatta a ma rádióamatöreinek többségét. Maga is szívesen bolyongott az éter hullámain, keresve és találva amatörtársakat. Az 1980-as évek elején ott bábáskodott a CB Egyesület létrehozásánál. Mint a FRTMIg Frekvenciagazdálkodási Iroda vezetöje 1982-ben segítette és támogatta az elsö CB telefonkönyv kiadását. A vezeték nélküli távközlés sokoldalúan képzett, több nyelven beszélö szakembere és szaktekintélye volt, akiröl Kosztolányi Dezsö „Halotti beszédé”-nek néhány sora jut eszünkbe:

„Nem élt belüle több és most sem él
s mint fán se nö egyforma-két levél,
a nagy idön se lesz hozzá hasonló”


Magyarország a XX. században
IV. KÖTET – Tudomány 1. Műszaki és természettudományok
X. Műszaki és természettudományok
Távközlés
Hazai fejlesztés, technológiai lemaradás (1958-1967)
részlet

A Magyar Postának is fel kellett készülnie a mikrohullámú rendszerek tervezésére, telepítésére és üzemeltetésére. Ebben jelentős feladata volt a PKI-nak. Horváth Lajos, Czigány Sebestyén és Kántor Csaba irányításával új mérési módszereket dolgoztak ki, és vizsgálták a többutas terjedés esetére optimalizált antennamagasságokat. A Magyar Posta Vezérigazgatóságára átkerült Horváth Lajos a távlati célok elérése érdekében kiváló szakértő csapatot alakított ki (Hegyi Gábor, Kovács Gábor, Hazai István, Villányi Ottó, Turi Kovács Attila).