NAT

18 éves vagyok, gimnazista, és összesen 37 órám van hetente.

Az új Nemzeti alaptanterv alapján csak 34 órám lehetne, amivel egyszerre egyet is értek, és nem is. Valóban néha soknak érzem a tananyagot, és van, hogy 10 órákat töltök az iskolában. Viszont, ha nem lenne mondjuk heti 5 töri órám, nem kezdeném el boncolgatni azt a mondatot, hogy:

„Az új tanterv ötvözi a legmodernebb, legeredményesebb nemzetközi pedagógiai gyakorlatot a magyar oktatás hagyományaival és értékeivel, erősítve az identitást.”

            A legmodernebb gyakorlatok átvétele a nyugati fejlettebb európai országokból például azt mutatja, hogy Magyarország a nagy földrajzi felfedezések után – ahogy a többi Elbától keletre lévő ország – a mezőgazdasággal foglalkozott, megmaradtak a feudális viszonyok. Ez után az egyik nagyhatalom függéséből a másikba kerültünk, így nem csoda, hogy nem fejlődtünk túl gyorsan. Ugyanakkor szeretnénk lépést tartani a fejlettebb országokkal, vagyis mi is a felzárkózó országok körébe tartozunk. Az, hogy a magyar oktatás hagyományait – amiket értékeknek tekint – meg akarja őrizni, annak a bizonyítéka, hogy a jelenlegi kormányunk bal oldali értékrendet képvisel, hiszen a hagyományokat tartja tiszteletben, és ha reformálni is akar, a régi módszerekből indul ki, és lassan változtatja meg azokat. Az identitás erősítése egy nacionalista gondolat is lehet, hiszen a nemzeti összetartozást erősítené az emberekben. Az, hogy a módosított NAT minden magyar gyermeknek lakóhelytől, társadalmi és szociális helyzettől függetlenül biztosítani kívánja ugyanazokat a lehetőségeket, mutatja, hogy mindenki egyenlő, és mindenkinek joga van ugyan ahhoz az oktatáshoz, ami a felvilágosodáshoz köthető. Ugyanakkor az állam tekinti feladatának, hogy biztosítsa ezeket a jogokat, aminek van egy kis szocialista beütése.             Egyetlen egy idézett szövegben ilyen sok tanult dolgot fel lehet fedezni, pedig ez csak egyetlen egy tantárgy egyetlen egy évnyi anyaga.